Części urządzeń chłodniczych Bezpieczeństwo: Ochrona przed nadciśnieniem

Czy części urządzeń chłodniczych wytrzymują ciśnienie? Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące bezpiecznej eksploatacji ciśnieniowych zaworów chłodniczych, rur i innych części urządzeń chłodniczych

Bezpieczeństwo jest kluczową kwestią w przemysłowych instalacjach chłodniczych. Niezależnie od wielkości instalacji chłodniczej, nieustannie zmieniające się temperatury gorąca i zimna przepływające przez rury chłodnicze powodują powstawanie intensywnego ciśnienia. Pozostawione bez kontroli, ciśnienie to może nie tylko znacznie osłabić uszczelnienia zaworów i uszkodzić system chłodzenia, ale może stać się potencjalnie śmiertelnym zagrożeniem dla pracowników.

Utrzymanie części urządzeń chłodniczych w jak najlepszym stanie technicznym jest najwyższym priorytetem.

Czy Twój przemysłowy sprzęt chłodniczy został zbudowany tak, aby wytrzymać ciśnienie?

Pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa w chłodnictwie jest potwierdzenie, że części urządzeń chłodniczych zostały zbudowane przezproducenta posiadającego certyfikat American Society of Mechanical Engineers(ASME). Kodeks ASME wymaga, aby zawory nadmiarowe ciśnieniowe były skonstruowane w sposób uniemożliwiający regulację ustawień nadciśnienia bez przerwania uszczelnienia. Aby mieć pewność, że system chłodzenia został prawidłowo zbudowany, należy szukać następujących oznaczeń identyfikacyjnych:

  1. CRN: OG - armatura kategorii "G" dla podstawowych urządzeń zabezpieczających wiadukt
  2. Ciśnienie zadane - nie powinno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego (MAWP) urządzenia ciśnieniowego
  3. Pojemność od ciążająca - w przypadku niektórych instalacji, aby zapewnić całkowitą wymaganą pojemność odciążającą, potrzebnych jest kilka urządzeń
  4. Data produkcji

Czy zawory i części urządzeń chłodniczych są serwisowane zgodnie z potrzebami?

Urządzenia ciśnieniowe układu schładzania muszą być regularnie serwisowane, aby zapewnić bezpieczną pracę w chłodnictwie przemysłowym. Pobierz naszą Kartę Testów Zaworów, aby zapoznać się z zalecanymi terminami konserwacji. Ciśnieniowe przemysłowe zbiorniki chłodnicze wykorzystujące amoniak lub inne nietoksyczne gazy powinny być profesjonalnie serwisowane co najmniej raz na pięć lat, podobnie jak zbiorniki ciśnieniowe wykorzystujące inne czynniki chłodnicze zgodnie z CSA B52. Serwisowanie układów z substancjami żrącymi lub płynnymi może wymagać krótszych odstępów czasu, jeśli zawory zostały podniesione w celu zmniejszenia ciśnienia. Pełna lista zalecanych okresów między serwisami znajduje się na wykresie.

Czy przemysłowe urządzenia chłodnicze są serwisowane przez profesjonalistę?

Serwisowanie zaworów nadciśnieniowych jest niebezpieczne. Te elementy chłodzące muszą być kontrolowane i serwisowane przez specjalistę z dziedziny chłodnictwa przemysłowego. Aby upewnić się, że technik spełnia standardy branżowe, należy sprawdzić, czy posiada ważny i aktualny certyfikat Technical Standards Safety Association (TSSA) lub certyfikat VR stamp wydany przez National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Uzbrojeni w dokładną wiedzę na temat produkcji systemu chłodzenia, jak również szczegółowy opis jego historii serwisowej, specjaliści powinni być wyposażeni w to, co jest potrzebne do wykonania tych typowych czynności serwisowych:

  1. Docieranie gniazda tarczy
  2. Obróbka mechaniczna
  3. Ponowny montaż
  4. Regulacja ustawień
  5. Wymiana części
  6. Obróbka i zastosowanie uszczelnienia

Czego mogą Państwo oczekiwać od profesjonalistów IRSL

Industrial Refrigeration Systems świadczy usługi serwisowe agregatów chłodniczych dla przemysłowych instalacji chłodniczych wszystkich typów. Nasi licencjonowani, zarejestrowani technicy nie tylko spełniają standardy branżowe, ale wręcz je przekraczają. Dzięki starannej komunikacji i ustalaniu faktów, a także przywiązywaniu wagi do szczegółów, jesteśmy w stanie zidentyfikować, naprawić lub wymienić zawory i wszelkie inne problemy związane z nadciśnieniem, zanim staną się one zagrożeniem dla bezpieczeństwa.