Optymalizacja żywotności sprężarek w systemach chłodniczych

Sprężarka jest istotną częścią przemysłowego systemu chłodzenia. Spręża ona gaz i przemieszcza czynnik chłodniczy wokół systemu chłodzenia. Tak długo, jak sprężarka pracuje, wywiera ona siłę na czynnik chłodniczy, aby nadal krążył wokół pętli i nadal usuwał ciepło z jednego miejsca i odrzucał je do innego.

Jeśli sprężarka nie działa prawidłowo z powodu niewłaściwego uruchomienia lub zużycia, może to być kosztowne dla firmy i stwarzać zagrożenia.

Niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowo działającą sprężarką

  1. Wyciek amoniaku
  2. Zmniejszona produkcja
  3. Kary od agencji rządowych
  4. Zmarnowane roboczogodziny
  5. Pożar i/lub wybuch

Większości z tych zagrożeń można uniknąć zlecając uruchomienie sprężarki systemu chłodniczego profesjonaliście i wykonując regularne czynności konserwacyjne.

Etapy i wskazówki dotyczące rozruchu sprężarki systemu chłodzenia

Proces rozruchu ma znaczący wpływ na żywotność sprężarki. Istnieje kilka kluczowych etapów procesu rozruchu, które pomagają zoptymalizować żywotność sprężarki.

1. Sprawdzenie skrzynki zaciskowej sprężarki układu chłodniczego

Pierwszym krokiem powinno być zawsze sprawdzenie skrzynki zaciskowej. Na podstawie skrzynki zaciskowej można się upewnić, że napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej sprężarki są prawidłowe dla danego zastosowania. Następnie można zdjąć zatokę i sprawdzić, czy wewnątrz nie ma zanieczyszczeń, takich jak metalowe wypełnienie, luźne podkładki i nakrętki. Należy również sprawdzić pręty mostka i połączenia zacisków. Ostatnią rzeczą do sprawdzenia w skrzynce zaciskowej jest moduł ochronny. Upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony, tak aby w przypadku przegrzania rozrusznika sprężarka się wyłączyła.

2. Podgrzanie oleju przed uruchomieniem sprężarki układu chłodzenia

Przed uruchomieniem sprężarki olej musi być podgrzany do temperatury co najmniej 30°F lub 17°F powyżej temperatury otoczenia lub nasyconego ciśnienia ssania (w zależności od tego, która wartość jest wyższa). Może to zająć kilka godzin, ale jest niezwykle ważne dla smarowania łożysk, ścianek cylindrów i innych elementów. Zimny olej zwiększa ilość wchłoniętego czynnika chłodniczego, zmniejszając jego lepkość i zdolność smarowania.

3. Sprawdź dwukrotnie regulatory ciśnienia sprężarki

Nie należy zakładać, że ciśnienia są ustawione fabrycznie. Należy odpowiednio ustawić regulatory ciśnienia, pamiętając, że wartości zadane nigdy nie powinny pozwalać na pracę sprężarki poza przewidzianym zakresem.

4. Sprawdzenie wartości temperatury przed rozpoczęciem procesu ładowania

Przed rozpoczęciem procesu ładowania należy zapoznać się z wytycznymi producenta, aby ustalić, jakie są wartości temperatury i jaka ilość czynnika chłodniczego będzie potrzebna. W ten sposób można upewnić się, że temperatury nie spadną poniżej zalecanych poziomów oraz monitorować przegrzanie tłoczenia i temperaturę oleju w skrzyni korbowej.

5. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi krótkich cykli pracy sprężarki

Należy sprawdzić i przestrzegać limitów cykli wymienionych w wytycznych producenta. Po uruchomieniu sprężarki, ponieważ zawiera ona częściowy ładunek czynnika chłodniczego, możliwe jest wystąpienie krótkich cykli regulacji niskiego ciśnienia. Sprężarka często pobiera prąd znamionowy na skutek nagromadzenia ciepła w silniku.

6. Ustawienie regulatorów przepływu czynnika chłodniczego

Zawór rozprężny, jak również różne regulatory muszą być ustawione tak, aby odpowiadały zastosowaniu sprężarki podczas pracy.

7. Sporządzenie raportu o pracy układu chłodniczego i sprężarki

Wypełnić raport rozruchowy, który zawiera informacje o ciśnieniu, temperaturze, napięciu i natężeniu prądu. Wymienić olej i filtry czynnika chłod niczego. Poświęcić czas na potwierdzenie, że wszystkie operacje działają prawidłowo.

Konserwacja sprężarki

Technicy powinni wykonywać czynności konserwacyjne w przemysłowych systemach chłodniczych przez cały rok i co roku. Pomoże to utrzymać przemysłowy system chłodniczy w stanie najwyższej wydajności i obniżyć koszty zużycia. Poniżej znajduje się przydatna lista kontrolna miesięcznych i rocznych zadań konserwacyjnych w zakresie chłodnictwa mechanicznego.