Pozbywanie się wiórów z lodowiska przy użyciu chłodziarki: O czym powinni pomyśleć zarządzający lodowiskami, aby lodowiska pracowały wydajnie

Niezależnie od tego czy prowadzisz lodowisko samodzielne, multipleks sportowy czy profesjonalny obiekt sportowy, pytanie jak najlepiej pozbyć się wiórów lodowych z resurfacera jest jednym z tych, na które muszą odpowiedzieć wszyscy zarządzający lodowiskami.

Efektywne i bezpieczne utrzymanie gładkiej i solidnej powierzchni lodu jest podstawą wszystkich operacji na lodowisku. To wykracza poza instalowanie i utrzymywanie bezpiecznego dla środowiska i energooszczędnego systemu chłodzenia lodowiska, aby utrzymać niską temperaturę tafli. Wiąże się to z ciągłym i nieustannym odnawianiem tafli lodu.

Chociaż proces odnawiania lodu istnieje od lat 20-tych, kiedy to wynaleziono pierwszą maszynę do odnawiania lodu, jest on ciągle ulepszany. Ważne jest również dopracowanie metod utylizacji wiórów lodowych w sposób ekonomiczny i sanitarny.

IRSL od ponad dwudziestu lat oferuje usługi w zakresie utrzymania lodowisk, projektowania i doradztwa. Oto kilka pomocnych informacji i wskazówek, które zebraliśmy przez ten czas, a które mogą pomóc właścicielom i zarządcom lodowisk w ustaleniu najlepszej lokalizacji, projektu i procedur konserwacji niecek do roztapiania śniegu.

Co powinieneś wiedzieć o miejscu przechowywania wiórów z lodowiska z chłodzeniem?

Niektóre starsze lodowiska nie mają jeszcze w swoich projektach wanien do roztapiania lodu. Zamiast tego wióry lodowe są wynoszone poza obiekt i wyrzucane w pobliżu. Chociaż wydaje się to prostym rozwiązaniem, nakłada to na zarządców lodowisk zupełnie nowy zestaw ryzyk zarówno pod względem strat energii jak i zagrożeń dla zdrowia.

Za każdym razem kiedy osoba odnawiająca lodowisko opuszcza budynek, drzwi do sprzętu pozostają szeroko otwarte. W zimnych miesiącach, przynosi to niższe temperatury, co zakłóca równowagę termiczną obiektu lodowiska i wymaga dodatkowych kosztów energii do jego ogrzania.

Kiedy środek do odnawiania lodowiska opuszcza budynek w cieplejszych porach roku, pojawia się ten sam brak równowagi, ale w przeciwnej skrajności. W tym przypadku wilgotne powietrze dostaje się na arenę powodując zwiększone obciążenie systemów chłodniczych lodowiska. Więcej zasobów energii jest wymaganych do ustabilizowania środowiska w chłodziarce.

Wyrzucanie wiórków lodowych poza lodowisko może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa gości obiektu. W zależności od lokalizacji zewnętrznej stacji zrzutu wiórów, kierowcy mogą mieć utrudnioną widoczność i zaburzony bezpieczny przepływ ruchu.

Duże nagromadzenie lodu wypełnionego bakteriami może również stać się zagrożeniem dla zdrowia społeczności. Kontakt z "niewidzialnymi płynami ustrojowymi", które są usuwane podczas procesu skrobania lodu, może spowodować chorobę legionistów, gorączkę Pontiac i inne komplikacje zdrowotne. Ponieważ dzieci są przyciągane do śnieżnych kopców jako miejsca zabawy, najlepiej nie wyrzucać wiórków lodowych na zewnątrz.

Zarządcy lodowisk i specjaliści od obiektów muszą być świadomi gdzie ostatecznie spoczną wióry lodowe. Zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i kosztów zalecane jest stosowanie kanału do roztapiania śniegu, który integruje się z dostosowanym systemem chłodzenia lodowiska.

Przechowywanie wiórów lodowych wewnątrz

Używanie kanału do roztapiania śniegu do usuwania wiórów lodowych też nie zawsze jest takie proste. Należy wziąć pod uwagę lokalizację i elementy konstrukcyjne.

Niewymiarowe lub źle funkcjonujące zbiorniki do roztapiania śniegu mogą kosztować obiekt tysiące dolarów w postaci nieujętych w budżecie środków operacyjnych. Doły, które nie są w stanie poradzić sobie z obciążeniami śniegowymi będą się gromadzić, co spowoduje, że pracownicy będą próbowali stopić nagromadzony śnieg za pomocą gorącej wody. To nie tylko wysokie koszty energii, ale również strata czasu personelu, ponieważ operator nie jest w stanie wykonywać swoich innych obowiązków. Znaczna ilość wilgotnego powietrza będzie generowana podczas procesu topienia, które powinno być usuwane z pomieszczenia, aby nie mogło dostać się do obszaru misy lodowiska.

Zbędne użycie wentylatora wyciągowego i utrata ciepła podczas zimnych miesięcy może dodać do ukrytych kosztów nieodpowiedniego projektu. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z dostawą i utylizacją wody, które należy ponieść w budynku przy zużyciu wody miejskiej.

10 wskazówek dotyczących projektowania i lokalizacji niecek do roztapiania śniegu na lodowisku chłodniczym

Jak widać, umiejscowienie i projekt kanału roztopowego ma znaczący wpływ na całkowity koszt prowadzenia działalności, zarówno pod względem efektywności energetycznej, jak i zarządzania czasem pracowników. Oto dziesięć rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze instalacji kanału do roztapiania śniegu w instalacji chłodniczej lodowiska:

  1. Wielkość pomieszczenia, w którym znajduje się wanna do topienia śniegu, musi mieć odpowiednią wysokość, aby można było w pełni wysunąć sprzęt do topienia lodu.
  2. Wybrany zbiornik musi być wyposażony w ruszty podłogowe. Otwory w rusztach powinny być na tyle duże, aby śnieg mógł się przez nie łatwo przedostać.
  3. Podjazd do niecki powinien być bezpośredni, bez konieczności skręcania.
  4. Głębokość kanału powinna wynosić od 15 do 20 stóp, aby umożliwić gromadzenie się śniegu pomiędzy powodziami bez konieczności roztapiania go przez wodę powodziową.
  5. Głębokość kanału powinna być oznaczona.
  6. Zagłębienie powinno być zabezpieczone betonową balustradą lub stalowym ogrodzeniem, aby zapobiec przewróceniu się do niego maszyny do pielęgnacji lodu oraz aby pomóc w ochronie pracowników przed wpadnięciem do zagłębienia.
  7. Odwodnienie powinno znajdować się na górze niecki.
  8. System grzewczy powinien być zainstalowany w podstawie niecki, aby przyspieszyć topnienie śniegu. Należy rozważyć wykorzystanie ciepła pozyskiwanego z instalacji chłodniczej. Lokalizacje geograficzne, które mogą mieć ograniczone wykorzystanie instalacji chłodniczej w zimnych miesiącach, będą wymagały rezerwowego systemu topnienia.
  9. Studzienka powinna mieć dno o odpowiednim nachyleniu, aby odprowadzać cały stopiony śnieg do odpływu, a jednocześnie filtrować wszystkie zanieczyszczenia z odpływu.
  10. Kanał musi również posiadać środki do rozbijania dużych nagromadzeń śniegu. Powinien on być oddzielony od systemu wody powodziowej. Najlepsza jest recyrkulacja z samego kanału, chociaż niektóre obiekty zainstalowały morskie pęcherzyki powietrza.

Znaczenie prawidłowo utrzymanego kanału do roztapiania śniegu

Podczas gdy powyższe wskazówki są pomocne przy początkowej budowie kanału topniejącego śniegu, ważne jest również, aby pamiętać o bieżących wymaganiach konserwacyjnych.

Zbiorniki na wodę roztopową są bardzo podobne do szamba i pozostawione bez nadzoru szybko zaczynają wydzielać nieprzyjemny zapach, który jest uciążliwy dla pracowników, użytkowników i osób korzystających z obiektu. Co gorsza, wspomniane wyżej zagrożenia dla zdrowia mogą stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego osób przebywających na terenie Twojego obiektu.

Chociaż może być kuszące, aby wlać duże ilości chemicznego wybielacza do zbiornika, aby rozwiązać problem, nigdy nie należy tego robić. Zbiornik roztopowy powinien być rutynowo wypompowywany przez urządzenia typu septycznego, myty i spryskiwany środkiem odkażającym.

Regularne czyszczenie i sanityzacja tych obszarów jest niezbędna do stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Gdzie można uzyskać pomoc w projektowaniu, instalacji i konserwacji śnieżno-roztopowego szybu lodowego w przemysłowym systemie chłodniczym?

Przemysłowe Systemy Chłodnicze oferują indywidualne usługi konsultacyjne w zakresie najlepszego umiejscowienia szybu do roztapiania śniegu oraz ekonomiczne projekty, które można przekazać inżynierowi. Oprócz instalowania śniegołapów zajmujemy się również ich serwisowaniem, zapewniając w razie potrzeby coroczną lub rutynową konserwację.