Naturalne czynniki chłodnicze zmieniają świat

Przemysł czynników chłodniczych, jaki znamy.

W branży chłodniczej czynniki chłodnicze są niezbędne - to fakt. Ale nie jest konieczne stosowanie czynników chłodniczych, które są wykonane z substancji szkodliwych, skoro dostępne są naturalne alternatywy.

Różne polityki krajowe i globalne, które zostały wdrożone na przestrzeni lat, posłużyły jako katalizator dla rozwoju naturalnych czynników chłodniczych.

Co z naturalnymi czynnikami chłodniczymi?

Stosowanie naturalnych czynników chłodniczych w dużych systemach przemysłowych zawsze było możliwe, ale stosowanie innych czynników chłodniczych było po prostu łatwiejsze.

Czynniki chłodnicze takie jak R-22 i R-401A były wybierane ze względu na ich łatwą dostępność i funkcjonalność w systemach przemysłowych, takich jak komory chłodnicze, magazyny i lodowiska.

Ale to się wkrótce zmieni.

Przyszłość jest zielona.

Agencja Ochrony Środowiska ogłosiła wycofanie substancji niszczących warstwę ozonową, co spowodowało konieczność zaprzestania produkcji R-22 - najpowszechniej stosowanego HCFC w istniejących klimatyzatorach i urządzeniach chłodniczych - do roku 2020.

Coraz więcej rynków przemysłowych zaczyna stosować zieloną technologię i wyraża zainteresowanie naturalnymi czynnikami chłodniczymi, które drastycznie zmienią branżę chłodnictwa przemysłowego, jaką znamy.

Co jest takiego dobrego w naturalnych czynnikach chłodniczych?

Naturalne czynniki chłodnicze są naturalne i nie zawierają wszystkich niebezpiecznych materiałów, które występują w innych czynnikach chłodniczych. Krótko mówiąc, są one lepsze dla środowiska.

Są energooszczędne, oszczędzają pieniądze i są trwałe.

  1. Oprócz zubożenia warstwy ozonowej, naturalne czynniki chłodnicze mają niski współczynnik GWP (Global Warming Potential), co oznacza, że mają mniejszą ilość ciepła uwięzionego w atmosferze przez gazy cieplarniane. To czyni je znacznie bardziej zrównoważoną opcją niż typowy czynnik chłodniczy.
  2. Ponieważ naturalne czynniki chłodnicze przewodzą energię bardziej efektywnie i zmniejszają ilość pracy, jaką muszą wykonać sprężarki w urządzeniu, pozwalają zaoszczędzić pieniądze na kosztach eksploatacji i napraw lub wymiany.
  3. Naturalne czynniki chłodnicze wykorzystują energię pochodzącą z naturalnych źródeł, co oznacza, że zużywają mniej energii do wykonania tych samych zadań, co systemy wykorzystujące alternatywne czynniki chłodnicze.

Naturalne rozwiązania dla wszystkich potrzeb w zakresie chłodnictwa.

  1. Amoniak (NH3): dobrze znany czynnik chłodniczy stosowany w większych zakładach przemysłowych i najczęściej stosowany w Industrial Refrigerated Systems Inc. Ze względu na swoje właściwości termodynamiczne, amoniak jest bardziej wydajny niż jego odpowiedniki z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi. Ma również zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) i potencjał globalnego ocieplenia (GWP), co czyni go jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych. Jedyną jego wadą jest to, że nie został jeszcze w pełni zatwierdzony ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z toksycznością i łatwopalnością.
  2. Dwutlenek węgla (CO2): CO2 jest jednym z najbardziej praktycznych i wydajnych czynników chłodniczych ze względu na jego wymianę ciepła, niską moc pompowania i zdolność do pracy z niskim ciśnieniem skraplania w chłodniejszych miesiącach. Ponieważ dwutlenek węgla jest substancją występującą naturalnie i jest go dużo w atmosferze, CO2 jest atrakcyjnym czynnikiem chłodniczym o zerowym ODP i GWP równym 1.
  3. Węglowodory: dzięki doskonałym właściwościom termodynamicznym węglowodory, takie jak propan i izobuten, stanowią świetną naturalną alternatywę dla czynników chłodniczych. Węglowodory mają zerowy ODP i pomijalny GWP, a pod tym względem są na tym samym poziomie efektywności co czynniki chłodnicze HCF. Ponieważ jednak są one tak łatwopalne, są często droższe niż dwutlenek węgla czy amoniak ze względu na konieczność stosowania obudów przeciwwybuchowych w urządzeniach elektrycznych.