Zachowanie bezpieczeństwa wokół narażenia na bezwodny amoniak

Chłodnictwo przemysłowe wykorzystuje wiele różnych rodzajów substancji chemicznych i materiałów do wspomagania chłodzenia.

Jednym z bardziej popularnych typów czynników chłodniczych stosowanych w miejscach takich jak lodowiska lub zakłady produkcji lodu jest amoniak. A dokładniej amoniak bezwodny.

Co to jest amoniak bezwodny?

Płynny amoniak stosowany w systemach chłodniczych to gazowy amoniak, który został sprężony do postaci czystej, skroplonej, zwanej amoniakiem bezwodnym.

Amoniak bezwodny jest jednym z najskuteczniejszych czynników chłodniczych, ale jest również jednym z najniebezpieczniejszych.

Ciekły amoniak jest bezbarwnym płynem, który szybko odparowuje w temperaturze pokojowej, a poważny wyciek amoniaku stanowi zagrożenie w miejscu pracy, ponieważ ciekły amoniak szybko odparowuje w kontakcie z powietrzem, co stwarza wybuchowe zagrożenie pożarowe.

Jak chronić swoje środowisko pracy podczas używania bezwodnego amoniaku?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy powinno być zawsze najważniejsze podczas pracy z chłodnictwem przemysłowym.

Może być jednak trudno określić, jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć w przypadku każdego czynnika chłodniczego.

Detektory oparów gazu i amoniak bezwodny

Każdy, kto posiada zarejestrowaną instalację chłodniczą wykorzystującą amoniak jako czynnik chłodniczy, musi mieć zainstalowane czujniki wykrywające opary gazu.

 1. Włączy on alarm i uruchomi urządzenia wentylacyjne przy stężeniu oparów nie wyższym niż 300 ppm, co stanowi poziom bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia (IDLH).
 2. Narażenie na poziomie IDLH może spowodować śmierć, nieodwracalne i trwałe skutki zdrowotne i/lub uniemożliwić ucieczkę z obszaru.

Czujniki gazu i bezwodny amoniak

W przypadku stosowania bezwodnego amoniaku jako czynnika chłodniczego ważne jest również uwzględnienie czujników gazu.

 1. Czujniki gazu muszą być zainstalowane w maszynowni, pomieszczeniach grup zaworowych, w każdym zamkniętym pomieszczeniu chłodniczym oraz obok końcówek przewodów nadmiarowych.
 2. Czujniki te są monitorowane na panelu sterowania maszynowni i zintegrowane z systemem sterowania instalacją chłodniczą, co pozwala ograniczyć skutki i ewentualne katastrofy związane z wyciekiem amoniaku.

Elektrochemiczny

20-80% wilgotności

Wilgotność tolerowana

Drogie

Półprzewodnikowe

50% wilgotności

Krótki czas reakcji

Wrażliwe na inne gazy

Specjalne względy dotyczące czujników gazu:

 1. Geometria pomieszczenia przepływ powietrza
 2. Najbardziej prawdopodobna pozycja nieszczelności
 3. Nie powinny pozostawać żadne niemonitorowane "kieszenie"
 4. Zimne opary amoniaku mogą gromadzić się na poziomie podłogi

Typowe problemy

Jak w przypadku każdego systemu, problemy są powszechne, ale przy regularnej konserwacji można utrzymać je w dobrym stanie poprzez prawidłowe umieszczenie i prawidłowe ustawienie na granicach działania.

 1. Jednym z problemów związanych z używaniem czujników gazu są fałszywe alarmy spowodowane takimi czynnikami jak wilgotność i gazy spalinowe.
 2. Powtarzające się fałszywe alarmy nie mogą prowadzić do wyłączenia gazowego systemu alarmowego.
 3. Urządzenia chłodnicze muszą być sprawdzane co roku, aby zapewnić prawidłową kalibrację i funkcjonowanie.

Przeszkoleni technicy mogą pomóc w identyfikacji warunków, które mogą uszkodzić czujnik, oraz zalecić sposób ich eliminacji za pomocą różnych kompensacji i wstępnego przygotowania.