Najczęstsze przyczyny wycieków czynnika chłodniczego i jak je naprawić

Z biegiem lat większość producentów urządzeń chłodniczych odeszła od zaworów, wzierników i filtroodwadniaczy z przyłączami kołnierzowymi.

Jednakże, wyżej wymienione elementy są nadal powszechnie stosowane w systemach MINI/Multi Split oraz systemach VRV/VRF.

Co to oznacza dla użytkownika?

Oznacza to po prostu, że tendencja do nieszczelności systemów jest nadal częstym problemem dla osób z branży chłodnictwa przemysłowego.

Dlaczego dochodzi do nieszczelności?

Pomimo najlepszych starań, aby zainstalować wydajny system, wycieki zdarzają się każdemu i w każdym rodzaju sprzętu.

Istnieją jednak sposoby, aby naprawić wycieki czynnika chłodniczego, jeśli tylko zrozumie się, co je spowodowało w pierwszej kolejności.

Do najczęstszych przyczyn wycieków czynnika chłodniczego należą:

  1. Zbyt mała flara
  2. Grzbiet na kołnierzu
  3. Uszczelniacz na gwincie
  4. Nieszczelne i/lub brakujące nakrętki Schradera
  5. Brakująca nasadka regulacyjna TEV
  6. Nieszczelne o-ringi neoprenowe

Jak zapobiegać wyciekom czynnika chłodniczego

Chociaż wycieki mogą wystąpić, istnieją sposoby zapobiegania im poprzez rutynowe okresowe kontrole układu i wyposażenia.

Jako dobry środek zapobiegawczy przed dużymi stratami czynnika chłodniczego w większych systemach przemysłowych można wprowadzić comiesięczne kontrole szczelności w celu wychwycenia wycieków, zanim staną się one kataklizmami.

Dodatkowo, podczas kontroli szczelności w większych zastosowaniach należy pamiętać o sprawdzeniu całego systemu, nawet jeśli na wczesnym etapie kontroli szczelności zostanie wykryty tylko jeden lub dwa wycieki. Może ich być więcej i najlepiej jest je znaleźć i naprawić wszystkie za jednym razem.

Większe systemy są bardziej narażone na powstawanie wielu przecieków, oddalonych od siebie. Podczas gdy w mniejszym urządzeniu jest bardziej prawdopodobne, że wiele przecieków będzie bliżej siebie. Jednak każdy przeciek musi być dokładnie zlokalizowany i naprawiony.

Napraw to szybko!

Gdy Twój przemysłowy system chłodniczy jest niesprawny, Ty również. A Ty potrzebujesz go szybko z powrotem uruchomić.

Bez względu na rodzaj obiektu, za który jesteś odpowiedzialny, zadbamy o to, aby zminimalizować czas przestoju i utratę zysków.