Klucz do rozwiązania problemu równoważenia obciążenia cieplnego i chłodniczego w agregatach chłodniczych lodowiska

Równoważenie ciepła i zimna: to jest jedno z największych wyzwań dla agregatów chłodzących lodowiska. Hale sportowe oczywiście tworzą zimną atmosferę. Zapewnienie temperatury powietrza wewnątrz obiektu, która jest komfortowa dla widzów, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej temperatury niezbędnej do utrzymania powierzchni nadającej się do jazdy na łyżwach, może być dużym obciążeniem dla systemu chłodniczego lodowiska.

Identyfikacja braku równowagi między obciążeniem cieplnym a obciążeniem chłodniczym w agregatach chłodniczych lodowiska

Każde publiczne lodowisko ma obowiązek zapewnić w miarę komfortowe warunki dla użytkowników. Podczas gdy ta temperatura generalnie oscyluje wokół 65 F, rodzaj i wielkość ogrzewania może mieć drastyczny wpływ na całkowite koszty energii lodowiska. Są dwa główne koszty związane z ogrzewaniem powietrza na lodowisku.

  1. Koszt związany z zapewnieniem odpowiedniego ciepła dla widzów. Chociaż odwiedzający lodowisko zazwyczaj przychodzą ubrani na chłodniejsze temperatury, ich osiadła natura wymaga dodatkowego ciepła aby było im wygodnie. (Często jest to mniejsza ilość niż oczekiwana). Kliknij tutaj aby obliczyć obciążenie chłodnicze lodowiska.
  2. Dodatkowe koszty chłodzenia lodu wynikają z konieczności usunięcia konwekcyjnego obciążenia cieplnego. W ten sposób definiuje się cieplejsze powietrze, które przechodzi nad powierzchnią lodu. Niezależnie od tego, czy powietrze porusza się, czy pozostaje w bezruchu, im cieplejsza temperatura, tym większe obciążenie cieplne (i zapotrzebowanie na energię) systemu chłodniczego.

Istnieje wyraźny kompromis pomiędzy kosztami ogrzewania lodowiska a korzyściami płynącymi z posiadania użytkowników i osób korzystających z lodowiska. Idealny system grzewczy dla każdego lodowiska to taki, który zapewnia rozsądne ciepło dla klientów przy minimalnych kosztach systemu chłodzenia.

Rozwiąż problem braku równowagi pomiędzy systemami chłodzenia lodowiska za pomocą zlokalizowanych promienników ciepła

Kluczem do rozwiązania problemu nierównowagi obciążenia cieplnego i chłodniczego jest jedno proste i niedrogie rozwiązanie: promiennik. Specjaliści IRSL w dziedzinie chłodnictwa przemysłowego zalecają stosowanie promienników zamiast systemowego źródła ogrzewania, aby zapewnić ciepło gościom hali, gdy jej pojemność jest ograniczona do minimum. Instalując osłony boczne, które zapobiegają uderzeniom podczerwieni w lód lub umieszczając promienniki w rozsądnej odległości od lodu, można osiągnąć trzy rzeczy:

  1. Promienniki zapewniają ciepło widzom bez konieczności ogrzewania powietrza na lodowisku,
  2. Promienniki pomagają zmniejszyć obciążenie konwekcyjne systemu chłodzenia nawet o 25%,
  3. Promienniki zapewniają znaczące oszczędności energii chłodniczej lodowiska i obniżają koszty operacyjne.

Dzięki strategicznie rozmieszczonym promiennikom i efektywnej polityce operacyjnej w zakresie ogrzewania pomieszczeń można rozwiązać problem stosunku obciążenia cieplnego lodowiska do obciążenia chłodniczego. Co więcej, będziesz w stanie zapewnić widzom bezpośrednie ciepło wtedy i tam, gdzie jest to potrzebne, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów energii na minimalnym poziomie.