Zwiększone emisje z przemysłu węglowego

Ilość energii elektrycznej wytwarzanej z węgla na całym świecie wzrosła do nowego rekordowego poziomu około 9%, co skłoniło do podjęcia wysiłków na rzecz ograniczenia globalnej emisji gazów cieplarnianych. Według raportu o rynku paliw jest to silny wzrost, który potencjalnie może doprowadzić do ogromnego globalnego zapotrzebowania na węgiel w tym roku.

Zużycie węgla spadło w 2019 i 2020 roku, choć mniej niż początkowo oczekiwano, a szybkie ożywienie gospodarki w ubiegłym roku doprowadziło do znacznie szybszego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego zwiększył również zapotrzebowanie na energię z węgla, czyniąc ją bardziej konkurencyjną.

W zależności od pogody i wzrostu gospodarczego, globalny popyt na węgiel może osiągnąć nowy historyczny poziom już w tym roku i utrzymać się na tym poziomie przez kolejne dwa lata.

W sprawozdaniu podkreśla się potrzebę szybkich i zdecydowanych działań politycznych.

Wykres przedstawia globalną sprzedaż pojazdów z rynku wtórnego, które jeszcze 10 lat temu były nowym wycinkiem rynku motoryzacyjnego, a dziś stanowią prawie połowę sprzedaży wszystkich nowych samochodów, co ma poważne konsekwencje dla globalnych puknięć.

Wzrost ten mógłby zostać odwrócony poprzez politykę rządu mającą na celu zniechęcenie do kupowania dużych pojazdów, które są obciążeniem dla dovvów.