Jednostki sterujące mocą grzewczą podgrzewacza wody

Te zewnętrzne urządzenia, ważne dla działania centrali wentylacyjnej, są jednostkami sterującymi, które zapewniają przepływ wody o wymaganej temperaturze do nagrzewnicy wodnej.

Jednostka sterująca mocą cieplną jest zamontowana pomiędzy nagrzewnicą wodną a jej źródłem ciepła i zazwyczaj składa się z:

 • zaworu trójdrogowego
 • pompy;
 • zaworów.

VTS opracował jednostki sterujące do szybkiego i łatwego podłączania nagrzewnic wodnych, które gwarantują, że nagrzewnica wodna będzie dostarczać wymagane parametry powietrza za nagrzewnicą.

Jednostka sterująca ciepłem nagrzewnicy wodnej (grupa pompowa) to system bezstopniowej regulacji wydajności nagrzewnicy ciepłej wody, który zapewnia nieskończoną kontrolę jakości. W połączeniu z termostatem lub czujnikiem temperatury wody otoczenia zapewnia również skuteczną ochronę przed zamarzaniem wymiennika ciepła.

Grupa pompowaLite jest nieco "odchudzona" w porównaniu do w pełni wyposażonej(Premium) o kilka elementów, które można łatwo doposażyć.

Elementy te:

 • Obudowa, którą w razie potrzeby można doposażyć;
 • Mierniki temperatury do sprawdzania działania systemu;
 • Zawór obrotowy w obwodzie głównego zaworu sterującego.

Brak tego zaworu może negatywnie wpłynąć na zdolność regulacyjną urządzenia.

Obecnie, gdy złożony system grzewczy jest podłączony do zasilania więcej niż jednego grzejnika, stosuje się obejście, aby pomóc zrównoważyć cały obwód.

Obejście zwiększa również możliwości sterowania całym systemem. System nośnika ciepła umożliwia stosowanie mieszanin wody alkalicznej z inhibitorami antykorozyjnymi o dopuszczalnym stężeniu do 35%.

Parametry techniczne

Rodzaj regulacji: 0 ÷ 100% (bezstopniowa).

Sygnał sterujący: 0-10 V.

Czas otwarcia/zamknięcia zaworu: 90 sek.

Napięcie zaworu:: 24 V AC/DC.

Napięcie pompy: 230 V AC.

Temperatura pracy: +5°C ... 50 ° C.

Temperatura pracy: -10°C ... 120 ° C.

Maks. stężenie cieczy w nośniku ciepła: 35%.

Stopień ochrony: IP 54.

Wymiary

Wymiary modułu sterującego.

Wyposażenie sterujące

Grupa pomp Premium

Grupa pomp Lite

Obudowa z EPP (polipropylenu)

pompa wody

Zawór trójdrogowy sterowany elektrycznie

Zawór trójdrożny sterowany elektrycznie

filtr cząstek stałych

filtr cząstek stałych

termomanometr

zawory odcinające

pompa wodna

obwód obejściowy

zawór zwrotny (dla obejścia)

zawory odcinające (zawory)

Opis rozwiązania technicznego

Jednostki sterujące to zestaw elementów zainstalowanych w obudowie i przeznaczonych do sterowania wydajnością grzewczą nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

Zalety stosowania prefabrykowanych elementów sterujących

 • Unikanie awarii podczas podłączania nagrzewnicy do systemu rurociągów;
 • Łatwe i proste podłączenie nagrzewnicy do rur;
 • Optymalne współdziałanie z automatycznym systemem sterowania i regulacji instalacji VTS oraz zapewnienie niezbędnej ochrony elektrycznej pompy;
 • Możliwość zapewnienia wtórnej (bardziej niezawodnej) ochrony przed zamarzaniem systemu grzewczego;
 • Stały pomiar i kontrola temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego na wlocie i wylocie z nagrzewnicy;
 • Prosty i intuicyjny dobór komponentów sterujących dla jednostek w oparciu o ich wydajność.

Podstawowe elementy

Pompa obiegowa

Napięcie - 230V / 1 faza / 50Hz

Temperatura otoczenia - 0 ... 40 °C

Maks. temperatura wymiany ciepła - 110 °C

Maks. ciśnienie robocze - 10 bar

Ochrona przed przeciążeniem - zainstalowana

Stopień ochrony obudowy - IP44

Glikol propylenowy / etylenowy - do 35%

Zawór trójdrogowy sterowany serwomechanizmem

Napięcie - 24VAC, sygnał 0-10V

Temperatura otoczenia - - 30 ... + 50 °C

Maks. temperatura wymiany ciepła - 120 °C

Wilgotność 5 ... 95% RH (bez kondensacji)

Stopień ochrony obudowy - IP54

Termomanometr

Zakres pomiaru temperatury - 0 ... - 0 ... 120 °C

Zakres ciśnienia - 0 ... 10 bar (1 MPa)