Dzwonki powietrzne kanału MYCOND

Co to jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza jest jednym z najważniejszych parametrów klimatu wewnętrznego. Poziom wilgotności ma istotny wpływ na zdrowie człowieka, a także na stan konstrukcji, mebli i ogólnie budynku.

Zgodnie z przepisami ustawowymi w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy utrzymywać wilgotność w granicach 40-50%.

Wpływ wilgotności powietrza na ludzi

Zła wilgotność powietrza może powodować dezorientację i trudności w oddychaniu u mieszkańców.

Ponadprzeciętna wilgotność powietrza zwiększa uczucie duszności i powoduje kondensację pary wodnej na powierzchniach.

Wymagany poziom wilgotności w pomieszczeniu można uzyskać stosując nawilżacze powietrza.

Dyfuzory dzielą się na dwa główne rodzaje:

1. kanałowe;

2) miejscowe.

Struktura i kryteria wyboru hydraulika kanałowego

Wywoływacze typu kanałowego mogą być:

1. elektryczne (najłatwiejsze do zainstalowania i utrzymania);

2. termodynamiczny (może pracować z wodą po stacji uzdatniania wody lub osmozie);

3. adiabatyczne (oprócz osadzania wody chłodzą również powietrze).

Chłodnice elektroniczne

Zapoznajmy się z budową wyciskarki elektrod. Składa się on z następujących elementów:

 • cylinder z elektrodami (9);
 • obudowa;
 • układ automatyki (11);
 • przewód parowy;
 • wąż parowy (10);
 • przyłącze odwadniające (3);
 • podłączenie urządzenia do instalacji wodnej (2);
 • czujniki wilgotności.

Kanałowe wyciągi pierścieniowe

Dobór wyciągu pierścieniowego typu kanałowego opiera się na:

 • wydajności powietrza w systemie wentylacyjnym;
 • temperatury powietrza wewnętrznego;
 • wymaganej wilgotności w pomieszczeniu.

Zasada działania separatora z kanałowym wlotem powietrza

Urządzenia te działają na zasadzie izotermicznego składania, czyli składania przy stałej temperaturze nawiewanego powietrza w systemie wentylacyjnym. Typowa woda pitna zawiera niewielką ilość soli mineralnych i dlatego ma niską przewodność elektryczną.

Gdy prąd elektryczny przepływa między dwiema elektrodami szalkowymi, woda jest podgrzewana do temperatury parowania (efekt Joule'a). Prąd elektryczny jest mierzony przez regulator suwakowy i jest zawsze proporcjonalny do ilości wyprodukowanej pary.

Ilość wody w cylindrze jest kontrolowana przez zawory zasilające i spustowe, co umożliwia kontrolę procesu osadzania pary. Cylinder jest napełniany wodą w miarę jej zużywania. Odparowana woda nie zawiera soli, a ich ilość w cylindrze systematycznie wzrasta.

W celu utrzymania normalnej pracy układu klimatyzacji, w trybie automatycznym cylinder jest regularnie opróżniany, a co godzinę uzupełniany nową porcją wody. Z czasem wewnętrzna powierzchnia butli ulega zmatowieniu na skutek odkładania się soli, dlatego należy ją co jakiś czas wymieniać.

Funkcjonowanie systemu kanałów z zasysaniem powietrza/odpowietrzaniem spalin

Nawiewane powietrze jest filtrowane i podgrzewane (w razie potrzeby) w systemie wentylacji z odzyskiem ciepła. Następnie "włącza się" tłumik kanałowy, a dysza parowa dostarcza taką ilość pary, która utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę ustawioną na regulatorze.

Pod wpływem ciśnienia strumienia powietrza wentylacyjnego para jest równomiernie rozprowadzana i dostarczana do pomieszczenia systemem rurociągów przez kratki wentylacyjne. W instalacji ciepłej wody użytkowej zainstalowany jest czujnik wilgotności, aby zapobiec uwalnianiu się nieodpowiedniej ilości pary do powietrza i kondensacji w instalacji ciepłej wody. Jest to proces stopniowy. Aby uzyskać pełną instalację, musi zmienić się cała objętość powietrza w pomieszczeniu.

W tym samym czasie, gdy zimne powietrze jest dostarczane do pomieszczenia, następuje jego wypływ. Dlatego ważne jest takie ustawienie kratek wlotowych i wylotowych, aby powietrze przepływało przez całą objętość pomieszczenia i dopiero wtedy było odprowadzane.

Powietrze jest wyciągane przez żaluzje przepływowe i przekazywane przez system kanałów, gdzie czujnik mierzy rzeczywistą wartość wilgotności względnej w pomieszczeniu, a następnie uwalnia ją do gruntu. Urządzenie pracuje do momentu, gdy wiatrowskaz na przewodzie rozprowadzającym powietrze odpowiada wartości ustawionej na panelu sterowania.

Zalecana pozycja montażowa dla regulatora wilgotności (czujnik / higrostat)

- A jest idealne. Najlepsze wymieszanie suchego i mokrego powietrza jest zapewnione poprzez stabilną kontrolę temperatury.

- B - Możliwe. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu mogą wpływać na regulację, jeśli czujnik znajduje się zbyt blisko kratki wentylacyjnej, przeciągów lub źródeł ciepła. Np.: oświetlenie pomieszczenia.

- C nie jest zalecane. Ustawiony jest punkt mieszania pomiędzy wilgotnością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

- D, E, F - tych pozycji nie można używać do ustawiania czujników wilgotności i higrostatu.

- G - najlepsza pozycja dla maksymalnego higrostatu lub czujnika wilgotności i przetwornika przepływu powietrza. Rzeczywiste przesunięcie zależy od wielkości widocznego obszaru umieszczenia.

Jeśli konieczne jest utrzymanie tej samej wilgotności w pomieszczeniach, wystarczy grzejnik jednokanałowy. Jeśli konieczne jest utrzymanie różnych poziomów wilgotności, można zainstalować oddzielną instalację kanałową lub ścienną.

Podsumowanie wyników

Rozdzielacz kanałowy jest zasadniczo inny. Wspólny dzwonek stale wymaga uwagi użytkownika. Poziom wody w zbiorniku musi być stale monitorowany. Woda musi być destylowana lub osmozowana, w przeciwnym razie wszystkie minerały i inne osady osadzą się na meblach.

Instalacja wywoływacza kanałów jest niezwykle ważna na etapie montażu systemu wentylacyjnego. Później będzie to droższe i bardziej skomplikowane.