Dzwonki powietrzne na kanale MYCOND

Co to jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza jest jednym z najważniejszych parametrów klimatu wewnętrznego. Poziom wilgotności ma znaczący wpływ na zdrowie człowieka, jak również na stan konstrukcji, mebli i całego budynku.

Zgodnie z przepisami ustawowymi w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, należy utrzymywać wilgotność na poziomie 40-50%.

Wpływ wilgotności powietrza na człowieka

Niska wilgotność powietrza może powodować dezorientację i trudności w oddychaniu u mieszkańców.

Ponadprzeciętna wilgotność powietrza zwiększa uczucie duszności i powoduje skraplanie się pary wodnej na powierzchniach.

Wymagany poziom wilgotności w pomieszczeniu można uzyskać stosując nawilżacze powietrza.

Dyfuzory dzielą się na dwa główne typy:

1. kanalizowany;

2. lokalne.

Struktura i kryteria wyboru hydraulika kanałowego

Dzwoniący typu kanałowego mogą być:

1. elektryczne (najłatwiejsze do zainstalowania i utrzymania);

2. termodynamiczna (może pracować z wodą po stacji uzdatniania wody lub osmozie);

3) adiabatyczne (oprócz osadzania się wody, chłodzą powietrze).

Elektroniczne agregaty chłodnicze

Prześledźmy budowę ściskacza elektrod. Składa się on z następujących elementów:

 • cylinder z elektrodami (9);
 • zakwaterowanie;
 • system automatyki (11);
 • rura parowa;
 • wąż parowy (10);
 • króciec odpływowy (3);
 • podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej (2);
 • czujniki wilgotności.

Kanałowe odciągi pierścieniowe

Wybór oczyszczacza pierścieniowego typu kanałowego opiera się na:

 • wydajność powietrza w systemie wentylacyjnym;
 • wewnętrzna temperatura powietrza;
 • wymaganą wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

Zasada działania separatora kanałowego wlotu powietrza

Urządzenia te działają na zasadzie izotermicznego składania, tzn. składania przy stałej temperaturze powietrza nawiewanego do systemu wentylacyjnego. Typowa woda pitna zawiera niewielką ilość soli mineralnych i dlatego ma niską przewodność elektryczną.

Kiedy prąd elektryczny przepływa pomiędzy dwoma elektrodami, woda jest podgrzewana do temperatury parowania (efekt Joule'a). Prąd elektryczny jest mierzony przez regulator suwmiarki i jest zawsze proporcjonalny do ilości wyprodukowanej pary.

Ilość wody w cylindrze jest kontrolowana przez zawory zasilające i spustowe, co pozwala na sterowanie procesem osadzania pary. Butla jest napełniana wodą w miarę jej zużycia. Odparowana woda nie zawiera soli, a ich ilość w cylindrze stale wzrasta.

Aby utrzymać normalną pracę systemu klimatyzacji, butla jest regularnie opróżniana w trybie automatycznym i co godzinę napełniana nową wodą. Z czasem wewnętrzna powierzchnia cylindra ulega zmatowieniu na skutek odkładania się soli, dlatego należy ją co jakiś czas wymieniać.

Funkcjonowanie systemu kanałów z zasysaniem powietrza/odpowietrzaniem spalin

Nawiewane powietrze jest filtrowane i ogrzewane (w razie potrzeby) w systemie wentylacji z odzyskiem ciepła. Następnie "włącza" się tłumik kanałowy, a dysza parowa dostarcza taką ilość pary, która utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę ustawioną na regulatorze.

Pod ciśnieniem strumienia powietrza wentylacyjnego para wodna jest równomiernie rozprowadzana i dostarczana do pomieszczenia systemem rur przez kratki wentylacyjne. Czujnik wilgotności jest zainstalowany w kanale powietrza nawiewanego, aby zapobiec nadmiernej ilości pary wodnej w powietrzu i kondensacji w kanałach. To jest proces krok po kroku. Aby uzyskać pełną instalację, musi się zmienić cała objętość powietrza w pomieszczeniu.

W tym samym czasie, gdy zimne powietrze jest zasysane do pomieszczenia, odprowadzane jest powietrze usuwane. Dlatego ważne jest takie ustawienie kratek wlotu i wylotu powietrza, aby powietrze przepływało przez całą objętość pomieszczenia i dopiero potem było odprowadzane.

Powietrze jest usuwane przez kratki wylotowe i nawiewane systemem kanałów, gdzie czujnik mierzy aktualną wartość wilgotności względnej w pomieszczeniu, a następnie uwalnia ją do gruntu. Urządzenie pracuje do momentu, gdy wskaźnik wiatru na przewodzie doprowadzającym powietrze odpowiada wartości ustawionej na panelu sterowania.

Zalecane miejsce montażu regulatora wilgotności (czujnik / higrostat)

- A jest idealne. Najlepsze wymieszanie suchego i mokrego powietrza jest zapewnione dzięki stabilnej kontroli temperatury.

- B - Możliwe. Warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu mogą wpływać na regulację, jeśli czujnik znajduje się zbyt blisko kratki wentylacyjnej, przeciągów lub źródeł ciepła. Np.: oświetlenie pomieszczenia.

- C nie jest zalecane. Ustawiany jest punkt mieszania pomiędzy wilgotnością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

- D, E, F - pozycje te nie mogą być wykorzystywane do ustawiania czujników wilgotności i higrostatu.

- G - najlepsza pozycja dla higrostatu maksymalnego lub czujnika wilgotności i przetwornika przepływu powietrza. Rzeczywiste przesunięcie zależy od wielkości widocznego obszaru umieszczenia.

Jeśli konieczne jest utrzymanie jednakowej wilgotności w pomieszczeniach, wystarczy grzejnik jednokanałowy. Jeśli konieczne jest utrzymanie różnych poziomów wilgotności, można zainstalować oddzielny kanał lub instalację ścienną.

Podsumowanie wyników

Rozgałęźnik kanałowy jest zasadniczo inny. Wspólny dzwonek stale wymaga uwagi użytkownika. Poziom wody w zbiorniku musi być stale kontrolowany. Woda musi być destylowana lub destylowana w osmozie, w przeciwnym razie wszystkie minerały i inne osady osadzą się na meblach.

Montaż wywoływacza kanałów jest niezwykle ważny w fazie instalowania systemu wentylacyjnego. Później będzie to droższe i bardziej skomplikowane.