Kruszywa VENTUS VVS

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS VVS oferują szeroki wachlarz możliwości:

 • praca w różnych warunkach klimatycznych (od -50 °C do +70 °C);
 • 14 wielkości jednostek;
 • optymalny dobór wymienników ciepła i grup wentylacyjnych;
 • Komfort użytkowania - panele typu sandwich z pianką poliuretanową;
 • Certyfikat EUROVENT oraz badania TÜV potwierdziły parametry użytkowe urządzeń;
 • Systemy oszczędzania energii zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić optymalne działanie w każdych warunkach klimatycznych;
 • Sprawność energetyczna do 92%;
 • oddzielenie strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego;
 • odzysk ciepła z gorącego i zimnego powietrza opuszczającego instalację;
 • doskonałe właściwości mechaniczne i termoizolacyjne;
 • wysoka klasa szczelności;
 • Brak "mostków termicznych";
 • Możliwość dostawy w odcinkach;
 • wentylator promieniowy, typ PLUG z łopatkami wygiętymi do tyłu;
 • Bezpośredni napęd wentylatora - wirnik na wale silnika;
 • Niski poziom hałasu wentylatora dla zapewnienia najlepszych parametrów akustycznych urządzenia;
 • przeznaczony do nisko i średniociśnieniowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (pełne ciśnienie do 2000 Pa);
 • Doskonałe właściwości tłumienia hałasu przez obudowę;
 • Jedna lub więcej grup wentylacyjnych;
 • Przemienniki częstotliwości do sterowania parametrami pracy;
 • Optymalny dobór elementów funkcjonalnych - w celu zmniejszenia spadku ciśnienia powietrza i strat ciepła;
 • Optymalne algorytmy sterowania urządzeniami;
 • zdalne sterowanie pracą urządzenia;
 • zintegrowane rozwiązania o zredukowanej i rozszerzonej funkcjonalności, zapewniające oszczędność energii i bezpieczeństwo eksploatacji;
 • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika (HMI);
 • automatyka otwarta na centralny system sterowania (BMS).

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VENTUS VVS posiadają wewnętrzną ramę o podwyższonej sztywności oraz panele bezpieczeństwa z blachy stalowej powlekanej pianką poliuretanową z powłoką antykorozyjną alucynkową (AZ 150).

Urządzenia VENTUS VVS zawierają zestaw środków zwiększających szczelność i powstrzymujących:

 • uszczelnienie labiryntowe paneli rewizyjnych połączone z żebrami uszczelniającymi na obudowie urządzenia;
 • Polimerowe wkładki termiczne na ściankach paneli rewizyjnych w celu przerwania mostków termicznych, tak.

Centrale wentylacyjne VENTUS VVS spełniają najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Urządzenia te mogą być wyposażone w różne opcje odzysku ciepła:

 • regenerator, który owija się wokół;
 • heksagonalny rekuperator przeciwprądowy;
 • rekuperator krzyżowo-prądowy;
 • zespół wymiennika glikolowego.

Sprawność odzysku energii do 92%.

Urządzenia o wydajności do 3000 m3/rok są standardowo wyposażone w energooszczędne silniki EC.

Wszystkie urządzenia dostępne są z wysokim stopniem automatyzacji z dodatkowymi funkcjami oszczędzania energii i precyzyjnym pomiarem parametrów powietrza.

System sterowania centralami wentylacyjnymi VENTUS VVS steruje pracą wszystkich urządzeń funkcjonalnych, reguluje ich parametry oraz realizuje funkcję optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych przez urządzenia na podstawie pomiarów parametrów jakościowych powietrza.

Automatyka do central Ventus jest wybierana jako wyposażenie dodatkowe, które jest dostosowane do konfiguracji centrali i obejmuje obwody sterowania i zasilania.

Standardowo programowanie, sterowanie i wizualizacja dostępne są za pomocą systemu zdalnego sterowania lub za pomocą pilota HMI Advance, który umożliwia zdalne sterowanie pracą systemu.